Библиотека, медиатека

Тыпавыя правілы карыстання бібліятэкай у дзяржаўнай установе адукацыі “Вішнеўская сярэдняя школа”

развернуть

 

Тыпавыя правілы карыстання бібліятэкай у

дзяржаўнай установе адукацыі 

“Вішнеўская сярэдняя школа”

 1. Правы чытачоў
 2. Права карыстання бібліятэкай маюць вучні, педагагічныя работнікі і іншыя супрацоўнікі школы, бацькі вучняў школы.
 3. Атрымліваць поўную інфармацыю аб складзе фонду бібліятэкі, парадку доступу да дакументаў і кансультатыўную дапамогу ў пошуку і выбары крыніц інфармацыі.
 4. Атрымліваць у часовае карыстанне любы дакумент з фонду бібліятэкі.
 5. Бясплатна карыстацца паслугамі міжбібліятэчнага абанемента (МБА) і іншымі відамі паслуг, якія прадстаўляюцца бібліятэкай.
 6. Прымаць удзел у мерапрыемствах, якія праводзяцца бібліятэкай.
 7. Абскардзіць ва ўстаноўленым заканадаўствам парадку незаконныя дзеянні супрацоўнікаў бібліятэкі, якія ўшчамляюць чытача ў правах.
 8. Парадак карыстання бібліятэкай
 9. Навучэнцы школы запісваюцца ў бібліятэку ў індывідуальным парадку ў адпаведнасці са спісамі класаў. Супрацоўнікі школы і бацькі – па пашпарце або іншаму дакументам, які засведчвае асобу.
 10. На кожнага чытача запаўняецца чытацкі фармуляр устаноўленага ўзору. Фармуляр чытача з'яўляецца дакументам, які сведчыць факт і дату выдачы чытачу дакументаў з фонду і прыёму іх бібліятэчным работнікам.
 11. Пры запісе ў бібліятэку чытач павінен быць азнаёмлены з правіламі карыстання бібліятэкай і пацвердзіць абавязацельствы аб іх выкананні сваім подпісам у фармуляры чытача.
 12. На дом дакументы выдаюцца чытачам тэрмінам на 15 дзён.

Колькасць асобнікаў, выдадзеных адначасова (не лічачы падручнікаў), не павінна перавышаць пяці.

Заўвага: тэрмін карыстання можа быць прадоўжаны, калі на дадзены дакумент няма попыту з боку іншых чытачоў.

 1. Вучэбная, метадычная літаратура выдаецца чытачам на тэрмін навучання ў адпаведнасці з праграмай (з абавязковай перарэгістрацыяй у канцы навучальнага года). Літаратурныя творы, якія вывучаюцца па праграме на ўроках, выдаюцца на тэрмін у адпаведнасці з праграмай вывучэння.
 2. Чарговая выдача дакументаў з фонду бібліятэкі чытачу вырабляецца толькі пасля вяртання ўзятых ім раней, тэрмін карыстання якімі скончыўся.
 3. Рэдкія і каштоўныя кнігі, альбомы, адзіныя асобнікі даведачных выданняў, а таксама кнігі, атрыманыя па МБА, на дом не выдаюцца.
 4. Колькасць дакументаў з фонду, якія выдаюцца для працы з імі ў межах бібліятэкі, не абмяжоўваецца.
 5. Падручнікі і вучэбныя дапаможнікі для карыстання бібліятэкамі школ раёна выдаюцца па фармуляры на бібліятэкара.

III. Адказнасць і абавязкі чытачоў

 1. Пры запісе ў бібліятэку чытач абавязаны паведаміць неабходныя звесткі для запаўнення прынятых бібліятэкай рэгістрацыйных дакументаў.
 2. Пры выбыцці са школы чытач абавязаны вярнуць усе дакументы з фонду ў бібліятэку, якія лічацца за ім.
 3. Чытач абавязаны:

- вяртаць узятыя ім дакументы з фонду ва ўстаноўлены бібліятэкай тэрмін;

- не выносіць з памяшкання бібліятэкі дакументы без запісу ў прынятых бібліятэкай формах уліку;

- беражліва ставіцца да бібліятэчнай фонду (не рабіць у кнігах паметак, подкрэсліванняў, не вырываць і не загінаць старонкі);

- захоўваць у бібліятэцы цішыню, не парушаць парадак расстаноўкі кніг на паліцах адкрытага доступу да фонду.

Заўвага: пры атрыманні дакументаў з фонду чытач абавязаны старанна праглядзець іх і ў выпадку выяўлення якіх-небудзь дэфектаў паведаміць аб гэтым бібліятэкару, які абавязаны зрабіць на іх адпаведныя паметкі.

 1. Чытач, які страціў дакумент з фонду бібліятэкі або нанёс яму незаменную шкоду, абавязаны замяніць яго адпаведна такім жа (у тым ліку копіяй у вокладцы) або прызнаным бібліятэкарам раўназначным.
 2. За страту дакумента з фонду бібліятэкі або нанясенне яму незаменнай шкоды непаўналетнім чытачом адказнасць нясуць яго бацькі або апекуны, папячыцелі, дзіцячыя ўстановы, пад наглядам якога ён знаходзіцца.
 3. Чытачы, якія парушылі правілы карыстання бібліятэкай, могуць быць пазбаўлены права карыстання на тэрмін, вызначаны бібліятэкай. За асаблівыя парушэнні, прадугледжаныя дзеючым заканадаўствам, чытачы нясуць адміністрацыйную, грамадзянска-прававую або крымінальную адказнасць.
 4. Абавязкі бібліятэкі па абслугоўванню чытачоў

Бібліятэка абавязана:

 1. Абслугоўваць чытачоў у адпаведнасці з правіламі карыстання бібліятэкай, якія павінны быць размешчаны ў даступным для азнаямлення месцы.
 2. Ствараць спрыяльныя ўмовы для работы чытачоў у бібліятэцы.
 3. Не выкарыстоўваць звесткі аб чытачах, іх інтарэсах у іншых мэтах, акрамя навуковых і бібліятэчна-вытворчых.
 4. Даваць поўную інфармацыю чытачам аб наяўнасці дакументаў у фондзе.
 5. Аказваць дапамогу чытачам у выбары неабходнай літаратуры.
 6. Прадастаўляць чытачам магчымасць карыстання каталогамі, картатэкамі, бібліяграфічнымі і інфармацыйнымі матэрыяламі.
 7. Сістэматычна інфармаваць чытачоў аб зноў паступілі дакументах.
 8. Сістэматычна сачыць за своечасовым вяртаннем у бібліятэку дакументаў з фонду і за выкананнем чытачамі Правілаў карыстання бібліятэкай.

 

 

свернуть

Информация для родителей об оплате за пользование учебниками в 2023/ 2024 учебном году

развернуть

Оплата учебников в 2023-2024 учебном году — инструкция и советы открыть

Стоимость школьных учебников в 2023/2024 учебном году:

 • для 1-11 классов стоимость единая - 18,50 BYN,
 • льготная стоимость (для многодетных семей) - 9,25 BYN.

Документы для многодетных семей для льготной стоимости комплекта учебников.

В постановление Совета Министров Республики Беларусь от 24 июня 2011 г. № 839 «О размере и порядке взимания платы за пользование учебниками и (или) учебными пособиями и порядке предоставления их в бесплатное пользование» внесены изменения. Это закреплено постановлением Правительства от 28 августа 2018 г. № 621. Так установлена плата за пользование комплектом учебников по программе общего среднего образования – 0,5 базовой величины. По состоянию на 01.01.2023 размер базовой величины составляет 37 руб.

С размером базовой величины можно ознакомиться по ссылке.

 Информация о льготах по оплате за учебники

Школьникам из социально незащищенных семей учебники выдадут бесплатно. На эту льготу могут рассчитывать, в частности, ученики с особенностями психофизического развития, дети-инвалиды, сироты, а также обучающиеся из семей, которые получают пособия на детей старше трех лет.

Под государственными пособиями на детей старше трех лет понимается пособие на детей старше трех лет из отдельных категорий семей, которые указаны в статье 15 Закона Республики Беларусь от 29.12.2012 «О государственных пособиях семьям, воспитывающим детей» (далее — Закон).

Так, право на пособие на детей старше 3 лет из отдельных категорий семей имеют мать (мачеха) или отец (отчим), усыновитель (удочеритель), опекун (попечитель) при воспитании ими ребенка, не находящегося на государственном обеспечении, если в семье:

- воспитывается ребенок-инвалид в возрасте до 18 лет;

- воспитывается ребенок в возрасте до 18 лет, инфицированный вирусом иммунодефицита человека;

- отец (отчим) или усыновитель (удочеритель) являются военнослужащими, проходящими срочную военную службу;

- оба родителя (мать (мачеха), отец (отчим)) в полной семье либо единственный родитель в неполной семье, усыновитель (удочеритель) являются инвалидами I или II группы, а также если один из родителей в полной семье является инвалидом I группы, а второй осуществляет уход за ним и получает пособие, предусмотренное законодательством.

Таким образом, семьям, получающим пособия на детей в возрасте от 3 до 18 лет в период воспитания ребенка в возрасте до 3 лет, НЕ ПРЕДОСТАВЛЕНО право на бесплатное пользование учебниками и учебными пособиями.

Учебники выдаются учащимся только при условии, что все полученные в предыдущем учебном году учебники были сданы в библиотеку (пункт 6 Приложения о порядке взимания платы за пользование учебниками и (или) учебными пособиями и предоставления их в бесплатное пользование, утвержденного Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 24.06.2011 № 839).

 

Родителям нужно оплатить пользование учебниками до 1 октября 2023 г.

свернуть

Правила пользования учебниками

развернуть